Category Archives: bf- طنز

طنز

تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

عکس ظنز

سرباز امریکایی
تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

سرباز ایرانی

تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

تفاوت سرباز امریکای با سرباز ایرانی+عکس

شعر طنز جالب پدر و پسر

شعر طنز پدر و پسر

شعر طنز پدر و پسر

شعر طنز پدر و پسر

پــسر گــفــت بــابــا بــرام زن بگیر

دلــم گـشـتــه در بــنــد زلـفـی اسـیر

پــدر گــفـــت فـــرزنـــد دلــبــنـد باب

دوبـاره بــرایم چـه دیـــدی به خـواب

پــســر گـــفـــت دلـــــداده او شــــدم

اسـیـر دو چــشــم و دو ابــرو شــــدم

پـدر گـفتش ایـن عاشـقیّت عزا است

بـرایـم غم و غصه همچون غـذا اسـت

پـسرگـفـت عــزای تـو شـــادی مــن؟

غــم و غــصه ات عــشــقــبـازی مـن؟

پـدر گـفـت مگر مـغـز در کلّه نیست؟

شب و روز از غصه بَهرم یکی اســت

مـن هـمـچـون خـر لنگ در کار خود

بــمـانـدم کــمـر خــم شــد از بار خـود

بـود هـشـت من رهن نُه ای پسر

شــدم از غــم مـُفــلسی خِــنـگ و خــر

تــو دیـگــر مـَنـه قــوز بــالای قــوز

کــمــی هــم بـه بـدبخـتی ام چشــم دوز

بــمـانــدم چــو مــرغــی اسـیر قفس

بــرایـــم نــمــانـــده دگــر یــک نــفــس

پـسر گـفــت تــا حـل شـود مشکلات

شـوم مــن در ایــن جنگ شطرنج مـات

شــود مــوی مـن همچو دندان سپید

زســر هـرچـه عشق است خواهد پـریـد

www.NICELY1.COM

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

شعر طنز پیامک لیلی و مجنون

شعر طنز پیامک لیلی و مجنون

شعر طنز پیامک لیلی و مجنون

شعر طنز پیامک لیلی و مجنون

پیامک زد شبی لیلی به مجنون

که هر وقت آمدی از خانه بیرون

بیاور مدرک تحصیلی ات را

گواهی نامه ی پی اچ دی ات را

شعر طنز پیامک لیلی و مجنون

پدر باید ببیند دکترایت

زمانه بد شده جانم فدایت

دعا کن …

دعا کن مدرکت جعلی نباشد

زدانشگاه هاوایی نباشد

Continue reading

طنز ضد دختری که در اینترنت غوغا بپا کرد * نایسلی وان

شعر طنزی که  در اینترنت غوغا بپا کرد !

طنز ضد دختری

طنز ضد دختری

 

شعر طنزی گفته ام خیلی قشنگ                 نقد کن اما بدون فحـش و جنـگ

 

دختری با مادرش در رختخــــــواب                      درد و دل میکرد با چشمی پر آب

 

گفت مادر! حالم اصلا خوب نیست                        زندگی از بهر من مطلوب نیست

 

گو چه خاکی را بریزم بر سرم                          روی دستت باد کــردم مادرم‼

 

سن من از 26 افزون شده                                  قلب من آتش گرفته خون شده

 

هیچکس مجنون این لیلا نشد                           شوهری از بهر من پیدا نشد

 

غم میان سینه شد انباشته                             بوی ترشی خانه را برداشته

Continue reading

test 12345

Test

 

با پوزش هنوز در صفحه ی درخواستی مطلبی گذاشته نشده است

 

لطفا مجدداً تلاش کنید